Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
18 Tình Khúc Quê Hương Yêu Dấu
Băng Nhạc Đặc Biệt 2
1.  
Lời Mở Đầu
2.  
Tiếng Nói Tim Tôi
3.  
Các Anh Đi
4.  
Tiếng Hát Đêm
5.  
Đôi Mái Chèo Trăng
6.  
Vợ Chồng Quê
7.  
Đường Về Hai Thôn
8.  
Gạo Trắng Trăng Thanh
9.  
Tình Nước
10.  
Duyên Nước Tình Quê
11.  
Lúa Vàng
12.  
Thao Thức
13.  
Duyên Quê
14.  
Lời Người Ở Lại
15.  
Lời Người Ra Đi
16.  
Trăng Rụng Xuống Cầu
17.  
Anh Đi Mai Về

Quà tặng âm nhạc

Báo lỗi album
Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us