Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Lời Người Ở Lại
Trình bày:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Tác giả:
--
Thể loại:
Nhạc Quê Hương - Nhạc Vàng

Chưa có lời nhạc

ca sĩ Nguyễn Hữu Thiết


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us