Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tình Lúa Duyên Trăng
Trình bày:
Quang Lê - Ngọc Hạ
Tác giả:
Hoài An - Hồ Dinh
Thể loại:
Nhạc Quê Hương

Chưa có lời nhạc
ca sĩ Quang Lê

ca sĩ Ngọc Hạ


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us