Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Chị Tôi
Trình bày:
Đức Thành (Đàn Bầu)
Tác giả:
Trọng Đài
Lời nhạc:
Đoàn Thị Tảo
Thể loại:
Nhạc Trữ Tình - Nhân Sinh

Chưa có lời nhạc
ca sĩ Đức Thành (Đàn Bầu)


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us