Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
LK Trăng Tàn Trên Hè Phố
Trình bày:
Đặng Thế Luân - Băng Tâm
Tác giả:
Phạm Thế Mỹ
Thể loại:
Nhạc Tiền Chiến - Nhạc Quê Hương

Chưa có lời nhạc
ca sĩ Đặng Thế Luân

ca sĩ Băng Tâm


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us