Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tạ Tình - Tình Khúc Chiều Mưa
Trình bày:
Elvis Phương - Khánh Ly
Tác giả:
Hoàng Thi Thơ - Nguyễn Ánh 9
Thể loại:

Chưa có lời nhạc
ca sĩ Elvis Phương

ca sĩ Khánh Ly


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us