Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Vị Ngọt Đôi Môi
Trình bày:
Quang Dũng - Thanh Thảo
Tác giả:
Lê Hựu Hà - Tùng Châu
Thể loại:
Nhạc Trẻ

Chưa có lời nhạc
ca sĩ Quang Dũng

ca sĩ Thanh Thảo


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us