Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Lệ Đá
Trình bày:
Nguyên Khang - Tuấn Vũ - Chế Linh - Tuấn Ngọc
Tác giả:
Trần Trịnh
Lời nhạc:
Hà Huyền Chi
Thể loại:
Nhạc Trữ Tình

Chưa có lời nhạc
ca sĩ Nguyên Khang

ca sĩ Tuấn Vũ

ca sĩ Chế Linh

ca sĩ Tuấn Ngọc


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us