Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Cô Tú (Trước 1975)
Trình bày:
Elvis Phương
Tác giả:
Long Châu
Thể loại:
Nhạc Trữ Tình

Ai về chợ huyện là huyện Thanh-Vân,
Hỏi thăm, hỏi thăm cô tú đánh vần được chưa.
Đánh vần năm ngoái, năm xưa.
Năm nay quên hết nên chưa biết gì.

Lưng trời tiếng sáo vu-vi,
Vẳng nghe ai học chữ i, chữ tờ.
Sách i tờ Pháp không cho học,
Liệu cô mình đã đọc được chưa?
Đôi bên bác mẹ cùng già,
Lấy cô hay chữ để mà cậy-trông.

Mùa hè cho chí mùa đông,
Ruộng vườn thóc lúa tính thông cô chẳng nhầm.
Nụ tầm xuân còn đương phong-nhuỵ,
Xin cô mình đừng phí ngày xanh.
Bình-Dân Học-Vụ lập thành,
Cô nên tới đó học-hành cho thông

ca sĩ Elvis Phương


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us