Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Khúc Tháng Hai
Trình bày:
Vũ Khanh
Tác giả:
Trần Huy Đức - Du Tử Lê
Thể loại:
Nhạc Trữ Tình

Tôi đã buồn như nỗi ngóng trông
tháng hai, trở lại những con đường
thấy tôi trên những cành câu cũ
và những con đường đã bỏ không
Tôi đã buồn như một ngọn cây
Tháng Hai, cành nhớ lá sương đầy
tháng hai, thôi đã không tay vẫy
và tiếng rơi buồn
rơi đều phương Tây

Tôi đã buồn như một giấc trưa
hồn đi... hồn đi trăng xứ vẫn mưa về
tháng hai, lệ chảy trong yên ắng
và dáng ai ngồi như chết khô
Tôi đã buồn như một quán không
chiều lên...chiều lên lênh láng một dây đàn
tháng hai, bụi phủ từng vai ghế
Tôi với bàn chia nỗi ngổn ngang

Tôi đã buồn... ôi tôi đã buồn
hơn chiếc bóng tôi
mai kia...mai kia tôi sẽ bỏ xa đời
tuổi, tên, thôi cũng đi về... đất
riêng ở nơi này ôi vẫn tháng hai
ca sĩ Vũ Khanh


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us