Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Ngọc Chánh sáng tác
Bao Giờ Biết Tương Tư  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Tình Yêu
Lượt nghe: 791 || by Thầm Lặng
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 766 || by Chocolate
Bao Giờ Biết Tương Tư  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 676 || by Chocolate
Bao Giờ Biết Tương Tư  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 656 || by Chocolate
Bao Giờ Biết Tương Tư  
Nhạc Vàng
Lượt nghe: 636 || by Thầm Lặng
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 630 || by Thầm Lặng
Tuổi Biết Buồn  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 601 || by Thầm Lặng
Bao Giờ Biết Tương Tư  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 597 || by Mê Khúc
Bao Giờ Biết Tương Tư  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Tình Yêu
Lượt nghe: 580 || by Thầm Lặng
1 trang1


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us