Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tiếng Thời Gian  
Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 762 || by Thầm Lặng
Trở Về Dĩ Vãng  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 669 || by Thầm Lặng
Khúc Nhạc Ly Hương  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 597 || by Thầm Lặng
Tiếng Thời Gian  
Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 572 || by Thầm Lặng
Lê Dung
Lâm Tuyền
Lời nhạc: Dạ Chung
1 trang1


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us