Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Lìa Nhau  
Nhạc Tình Yêu
Lượt nghe: 1249 || by Thầm Lặng
Bên Kia Sông  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1050 || by Thầm Lặng
Elvis Phương
Nguyễn Đức Quang
Lời nhạc: Nguyễn Ngọc Thạch
Vì Tôi Là Linh Mục  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 780 || by Thầm Lặng
Bên Kia Sông  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Tình Yêu
Lượt nghe: 743 || by La Vang
Chiều Qua Tuy Hòa  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Quê Hương
Lượt nghe: 707 || by Thầm Lặng
Như Mây Trên Cao  

Lượt nghe: 624 || by Michelle
Người Anh Vĩnh Bình  
Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 544 || by CVĐB
1 trang1


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us