Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Những nhạc phẩm do nhạc sĩ Trọng Đài sáng tác
Nhạc phẩm
Ca sĩ & Tác giả
Chị Tôi  
Nhạc Tình Yêu - Nhân Sinh
Lượt nghe: 817 || by Michelle
Ý Lan
Trọng Đài
Lời nhạc: Đoàn Thị Tảo
Chị Tôi  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 800 || by Thầm Lặng
Mỹ Linh
Trọng Đài
Lời nhạc: Đoàn Thị Tảo
Hà Nội Đêm Trở Gió  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 743 || by Thầm Lặng
Hà Nội Đêm Trở Gió  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 739 || by Thầm Lặng
Hà Nội Đêm Trở Gió  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 716 || by Thầm Lặng
Chị Tôi  
Nhạc Trữ Tình - Nhân Sinh
Lượt nghe: 627 || by Michelle
Đức Thành (Đàn Bầu)
Trọng Đài
Lời nhạc: Đoàn Thị Tảo
Chị Tôi  
Nhân Sinh
Lượt nghe: 606 || by Mê Khúc
Thanh Lam
Trọng Đài
Lời nhạc: Đoàn Thị Tảo
1 trang1


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us