Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Đoàn Chuẩn sáng tác
Tà Áo Xanh  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 1527 || by Thầm Lặng
Lá Thu  
Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 1081 || by Thầm Lặng
Lá Đổ Muôn Chiều  
Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 974 || by Chocolate
Tà Áo Xanh  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 970 || by Thầm Lặng
Thu Quyến Rũ  
Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 931 || by Thầm Lặng
Cánh Hoa Duyên Kiếp  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 928 || by Mê Khúc
Lá Đổ Muôn Chiều  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 915 || by Kẻ Qua Đường
Lá Đổ Muôn Chiều  
Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 901 || by Thầm Lặng
Lá Thư  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 889 || by Mê Khúc
Lá Đổ Muôn Chiều  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Vàng
Lượt nghe: 885 || by Mê Khúc
Tà Áo Xanh  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 864 || by Thầm Lặng
Lá Thư  
Nhạc Vàng - Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 843 || by Mê Khúc
Lá Thư  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 813 || by Mê Khúc
Tà Áo Xanh  
Nhạc Tiền Chiến
Lượt nghe: 794 || by Thầm Lặng
Lệ Thu
Đoàn Chuẩn
Lời nhạc: Từ Linh
Lá Đổ Muôn Chiều  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 792 || by Mê Khúc
Tà Áo Xanh  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 789 || by Thầm Lặng
Lá Thư  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 781 || by Chocolate
Lá Đổ Muôn Chiều  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 772 || by Chocolate
Gửi Người Em Gái  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 755 || by Thầm Lặng
4 trang1 2 3 4 >


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us