Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Những nhạc phẩm thuộc thể loại Phật Ca
Nhạc phẩm
Ca sĩ & Tác giả
Trầm Hương Đốt  
Phật Ca
Lượt nghe: 1234 || by Mê Khúc
A Di Đà Phật  
Phật Ca
Lượt nghe: 1148 || by Mê Khúc
Bông Hồng Dâng Cha  
Phật Ca
Lượt nghe: 1066 || by Mê Khúc
Sa Nặc Bên Giòng Amazone  
Phật Ca
Lượt nghe: 990 || by Mê Khúc
Tụng Niệm Khúc  
Phật Ca
Lượt nghe: 978 || by Mê Khúc
Chùa Tôi  
Phật Ca
Lượt nghe: 971 || by Mê Khúc
Bé Thơ Đi Lễ Chùa  
Phật Ca
Lượt nghe: 925 || by Mê Khúc
Áo Lam Hiền  
Phật Ca
Lượt nghe: 908 || by Mê Khúc
Chân Nguyên  
Phật Ca
Lượt nghe: 908 || by Mê Khúc
Tháng 7 Vu Lan  
Phật Ca
Lượt nghe: 899 || by Mê Khúc
Chắp Tay Hoa  
Phật Ca
Lượt nghe: 897 || by Mê Khúc
Nhành Dương Cứu Khổ  
Phật Ca
Lượt nghe: 874 || by Mê Khúc
Mấy Độ Luân Hồi  
Phật Ca
Lượt nghe: 870 || by Mê Khúc
Bé Thơ Đi Lễ Chùa  
Phật Ca
Lượt nghe: 849 || by Mê Khúc
Thấy Dấu Chân Tâm  
Phật Ca
Lượt nghe: 845 || by Mê Khúc
Chân Nguyên  
Phật Ca
Lượt nghe: 839 || by Mê Khúc
Cư Sĩ Áo Lam  
Phật Ca
Lượt nghe: 834 || by Mê Khúc
Tình Cha Nghĩa Mẹ  
Cổ Nhạc - Phật Ca
Lượt nghe: 809 || by Mê Khúc
Lời Kệ Tổ Trúc Lâm  
Cổ Nhạc - Phật Ca
Lượt nghe: 808 || by Mê Khúc
Mẹ Hứa Cho Con Một Thoáng Cười Hiền  
Phật Ca
Lượt nghe: 801 || by Mê Khúc
6 trang1 2 3 4 5 6 >>>


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us