Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Trần Trịnh sáng tác
Lệ Đá  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 1352 || by Thầm Lặng
Tiếng Hát Nửa Vời  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Tình Yêu
Lượt nghe: 846 || by Michelle
Lệ Đá  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 766 || by tamhu
Đàm Vĩnh Hưng
Trần Trịnh
Lời nhạc: Hà Huyền Chi
Muốn Quên  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Vàng
Lượt nghe: 765 || by QuocBao
Lệ Đá  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 699 || by Thầm Lặng
Vũ Khanh
Trần Trịnh
Lời nhạc: Hà Huyền Chi
Nhớ Về Một Mùa Xuân  
Nhạc Vàng
Lượt nghe: 699 || by Thầm Lặng
Lệ Đá  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Trẻ - Nhạc Tình Yêu - Nhạc Vàng
Lượt nghe: 694 || by Mê Khúc
Lệ Đá  
Nhạc Tình Yêu - Nhạc Vàng
Lượt nghe: 690 || by Michelle
Lệ Đá  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Tình Yêu
Lượt nghe: 674 || by Michelle
LK Dấu Tình Sầu - Lệ Đá  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 623 || by Mê Khúc
Tiếng Hát Nửa Vời  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 510 || by CVĐB
1 trang1


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us