Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Sóng Nước Biếc  
Nhạc Vàng
Lượt nghe: 597 || by Mê Khúc
Bích Hồng
Ivanovici Joseph
Lời nhạc: Phạm Đình Chương
Sóng Nước Biếc  
Nhạc Trữ Tình - Nhạc Nước Ngoài
Lượt nghe: 544 || by Thầm Lặng
Khánh Ly
Ivanovici Joseph
Lời nhạc: Phạm Đình Chương
1 trang1


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us