Tên nhạc phẩm vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên tác giả vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Tên ca sĩ vần
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  # All
Ái Lan sáng tác
Đà Lạt Chiều Mưa  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 878 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Đà Lạt Vấn Vương  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 774 || by Thầm Lặng
Tìm Nhau Trong Kiếp Nào  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 771 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Để Nỗi Buồn Qua Đi  
Nhân Sinh
Lượt nghe: 742 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Sóng Tình  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 727 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Khu Vườn Tình Ái  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 704 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Xin Tình Vẫn Xanh  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 691 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Trách Chi Cơn Mưa Chiều  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 671 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Tình Vắng  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 662 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Một Chút Nắng Tình  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 657 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Ngu Ngơ  
Nhân Sinh
Lượt nghe: 657 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Đưa Nhau Vào Cõi Mơ Tình  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 645 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Đợi Chờ Trong Mưa  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 642 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Hạt Sương Đêm  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 642 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Chờ Trăng  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 628 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Nghe Tình Trở Lại  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 627 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Tình Yêu Trong Nắng Hồng  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 599 || by Nguyễn Trần Thùy Lan
Trách Chi Cơn Mưa Chiều  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 592 || by Thầm Lặng
Yêu Em Từ Độ Mắt Trao  
Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 589 || by locbud
Đưa Nhau Vào Cõi Mơ Tình  
Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 585 || by dknp
1 trang1


Sinh hoạt cùng Nhịp Cầu Online trên facebook
Home || Thể loại || Ca sĩ || Tác giả || Giai điệu || Album || Contact Us